20. mart Svetski dan pozorišta za decu i mlade

PORUKA IVET HARDI POVODOM SVETSKOG DANA POZORIŠTA ZA DECU I MLADE

Naš svet je pokidan podelama i podeljenošdu. Sa svih strana nas okružuju vodje i strategije koji streme tome da ljude okrenu jedne protiv drugih, po osnovu rase, jezika, kulture, ekonomskog statusa, roda, seksualne orijentacije, privrženosti nekoj ideji, pripadanja ili nepripadanja… Gotovo svaki aspekt naše ljudskosti neko je iskoristio kako bi uneo još vedu podelu i izgradio još više zidove sumnje i mržnje. Kao rezultat toga, izgleda da smo okrenuli ledja Ubuntuu, afričkoj mudrosti koja kaže „ja jesam zato što ti jesi“ i „čovek je čovek kroz svoje odnose s drugim ljudima“.

Kako možemo da radimo na tome da ispravimo tu strašnu nepravdu koju nanosimo svojoj deci i, naravno, sebi samima?

Deca moraju da budu u prilici da uživaju u trenucima u zajednici, koji ih podsedaju na ono šta nam je zajedničko i gde mogu da cene višestruke realnosti onoga što biti ljudsko bide znači. Trebaju im prostori u kojima de istraživati nove načine mišljenja kojima se preispituju narativi koji unose podelu, u kojima de osedati empatiju s onima koji su najmanje nalik na njih same. Potrebna su im konkretna iskustva zajedništva u zajednici, da ih podsete na radost i lepotu koju ovaj svet može da ponudi.
ASSITEJ veruje da pozorište pruža mnogobrojna vrata u osedanje vede povezanosti s drugima i, što je vrlo važno, nama samima.

Nedavno je pozorište New Victory iz Njujorka objavilo rezultate petogodišnje studije o dobrobitima pozorišta za decu i mlade. Jedan od ključnih, a neočekivanih, zaključaka bio je i taj da je izloženost pozorištu ovoj deci dala vedu nadu za bududnost. Ti rezultati uporedjeni su s rezultatima kontrolne grupe u kojoj oni koji nisu bili izloženi pozorišnim predstavama i radionicama tokom istog perioda imaju doživljaj manjih mogudnosti vezanih za učenje i poslovne prilike u bududnosti.
Zašto je nada toliko važna? Nada stvara pozitivnu energiju koja se onda prevodi u samouverenost, snagu volje, otpornost i na kraju konkretne akcije koje za cilj imaju menjanje sopstvenog života i života drugih. Svako dete mora da ima nadu.
Hajde onda da se danas posvetimo tome da još danas povedemo neko dete ili mladu osobu u pozorište i da prikupimo podršku neophodnu da obezbedi da svako dete ima pristup umetnosti i pozorištu, bez obzira na svoje lične ili društvene okolnosti. A mi kojima je to zanimanje, posvetimo se tome da stvaramo kvalitetna iskustva koja de promeniti način na koji mlada generacija doživljava svet – kako u ime sadašnjosti, tako i bududnosti.
Ivet Hardi, Predsednica ASSITEJ International

prevela Marija Stojanovid

PORUKA DARIJE AĆIN TELANDER POVODOM SVETSKOG DANA POZORIŠTA ZA DECU I MLADE

Posvetivši svoj rad istraživanju I kreiranju unutar izvođačkih umetnosti za one baš najmlađe, bebe od 0-18 meseci, naučila sam da uobičajene pozorišne konvencije nisu u skladu za prirodom beba I njihovim potrebama. Bez inhibicije, još uvek van dohvata društvenih normativa I ograničenja, bez obzira gde se na svetu nalaze i odakle potiču, svuda iste, bebe uživaju neke od najlepših i najvažnijih aspekata ljudske prirode – impulsivnost, neumorno istraživanje i radoznalost, entuzijazam i omađijanost nesvakidašnjim.

Shvatila sam da moram početi iz početka, presipitujuci formate, pomerajudi granice, te kreirajudi uslove fundamentalne za njihovu prirodu – prirodu deteta. Šire polje umetnosti uveliko doživljava velike promene, sakralizovani umentnik je prošlost. Umetnost može I mora da pruži alternativu a ne da reprodukuje restriktivne društvene modele. Preispitivanje umetnosti za decu mora biti sagledano kroz prizmu čudesne prirode deteta. Umetnost mora biti u sluhu za prirodom deteta, umetnik mora iz početka da uči, od deteta I sa detetom, kako bi deca i odrasli postali partneri u saznavanju, maštanju, sticanju iskustava I stvaranju neke bolje budnosti. Roditelji – iskusite pozorište i umetnost zajedno sa vašim detetom. Povedite dete u pozoriste, potom dozvolite da dete povede vas, i nas, u nova iskustva.

Darija Aćin Telander je koreografkinja i kulturna radnica sa sedištem u Stokholmu. Fokus njenog višegodišnjeg umetničkog istraživanja i stvaranja su izvođacke umetnosti za bebe. Njen rad za najmlađu publiku usmeren je ka istraživanju koreografskih praksi koje se fokusiraju na
pojačanu neposrednost i stimulaciju publike, s ciljem multimodalnog i afektivnog iskustva. Zainteresovana je za istraživanje sinergije koreografije i instalacijske umjetnosti i njihovih kapaciteta za aktiviranje publike. Njene predstave omogudavaju najmlađoj publici da iskusi izvođačke umetnosti iz višestruke perspektive, putem kinestetičkog kao i svih ostalih čula. Gledaoce doživljava kao ko-kreatore događaja i stoga njihovo iskustvo i reakcije kao deo estetike predstave.

PORUKE DŽOJI I DŽO POVODOM SVETSKOG DANA POZORIŠTA ZA DECU I MLADE

Džoji (8 godina) i Džo (11 godina) su deca koja pohađaju Kuću mnogosti (House of Muchness), „mesto gde mladi ljudi mogu da pripadaju kolektivu i grade osećaj društvene povezanosti, razvijaju umetnički izraz i naĎu svoje srodnike na polju kreativnosti“, u Branzviku, Australija. Reči koje slede transkript su razgovora s osnivačem i umetničkim direktorom, Aleksom Vokerom.

Džoi (8 godina):

Sve je povezano s pozorištem. Tamo gde sam ja rodjena pozorište je veoma posebno. U Indiji.
Iako sam bila u sirotištu, znala sam da je kod nas pozorište vaţno. Moja mama je deo pozorišta. Ja sam deo pozorišta. Ja idem u Kuću mnogosti, to je jedna vrsta pozorišta – pravimo predstave. Tako nešto. Svako dete ima pravo da radi zabavne stvari. Kao u Kući mnogosti. Ja radim i Bolivud, pošto se to slaţe s onim odakle potičem.
Sve je pozorište. To je teško da se objasni. Ne bih pokušavala da objašnjavam nekom ko to ne razume, ja bih ih samo povela, pokazala, a onda bi sami videli.
Pozorište je ti. Šta god da radiš je pozorište. Sve oko tebe je pozorište. Ti si pozorište. Celo tvoje telo radi zajedno, kao pozorište. Da napravi jednu veliku predstavu. A ta predstava jeste tvoj ţivot.
Bez pozorišta, ne bi bilo mašte. Niko ne bi mogao da bude ono što je. Kad ne bi bilo priča, svima bi stalno bilo dosadno. Malo mračno – ne bi se baš lepo osećali. Bilo bi ko na Mesecu. Niko ne bi mogao da komunicira s drugima, zbog onih velikih šešira.
Ako nemaš mašte, pa, onda samo pozorište moţe to da popravi. Od njega svašta učiš. Moţeš da učiš o ljubavi. Kako ona izgleda na različite načine. I kako razni ljudi koji moţda ne znaju da li mogu da se vole, e, pa, mogu. Ako je priča baš moćna, moţe da nas promeni. Pozorište je posebno i dobro i lepo. A moramo da imamo sva osećanja – ako nas predstava rastuţi, znači da moţe i da nam da nadu – da posle moţe da se dogodi nešto dobro. A uglavnom se i dogodi.

DŽO (11 godina):

Ja imam 11 godina i disleksiju. Ja sam neko ko malo psuje. Volim ljude koji razumeju mene kao mene. Hoću da budem deo nečega. Ja sam neko ko ţeli da promeni svet. Članica sam Dečje partije, a ona se bavi decom i idejama i politikom u pozorišnoj predstavi. Moţda ću tako početi da menjam svet.
Pozorište je vaţno zato što prikazuje priče. Priče pokazuju generacijama i generacijama ljudi šta se dogadja. Odakle su, zašto su ovde i kako to da su ovde. Stvari koje treba da znamo. Onda moţemo da razumemo ljude i njihovo ponašanje.
Moja prva predstava bila je zapravo jedan muzički festival u Adeleidu kad sam bila u maminom stomaku. Prva pozorišna predstava koje se sećam bila je jedna opera. Pošto je Rodţerov rodjak operski pevač. Rodţer je bio moj deda.
Volim kad u pozorištu moraš da koristiš maštu, svoju maštu koja se razlikuje od bilo čije druge. Zato što se nešto u predstavi teško vidi ili nije tu, moraš to da zamisliš. Ti to izmisliš. A onda sve to baš dobro vidiš. Ali ljudi u svojim glavama mogu da imaju priču ili slike koje su drugačije od onog što je u mojoj glavi.
Ako ne vodite decu u pozorište, pozorište će stati. Pozorište prikazuje ţivote i srca i duše u nekoj radnji. Kad bih ja vodila neko dete u pozorište, malo dete, ja mu uz put ništa ne bih objašnjavala. Dete bi gledalo, a onda bi ono meni objašnjavalo.
Kad bi meni rekli da više ne mogu da gledam pozorišne predstave, ja bih bila tuţna, ja bih bila ljuta.
Da nisam gledala neke od stvari koje sam gledala u pozorištu, ja ne bih bila ja.
A ja se sebi baš dopadam.
prevela Marija Stojanović

Poruka za Svetski dan pozorišta 2019.

KARLOS SELDRAN (Carlos Celdrán), Kuba

Pre nego što sam kročio u pozorište, moji učitelji su već bili tamo. Sagradili su svoje kuće i svoje poetike na ostacima sopstvenog života. Mnogi od njih su nepoznati ili ih jedva pamte: radili su u tišini, u poniznosti svojih probnih sala i prepunih gledališta, da bi potom, nakon mnogo godina rada i izvanrednih uspeha, polako napustili svoja mesta i nestali. Kada sam shvatio da je moj poziv i moja sudbina da nastavim njihovim stopama, takođe sam uvideo da od njih nasleđujem dirljivu i jedinstvenu tradiciju: da živim u sadašnjosti i da jedino očekivanje treba da mi bude da dosegnem prozirnost neponovljivog trenutka, u kojem se susrećem s drugim bićem u tami pozorišta, zaštićen pukom istinitošću gesta i reči koja nešto otkriva.

Moja pozorišna domovina su ti trenuci susreta s gledaocima koji iz večeri u veče dolaze u našu salu, iz najrazličitijih delova mog grada, da bi bili s nama, da bismo podelili tih nekoliko sati, nekoliko minuta. Pomoću takvih, jedinstvenih trenutaka gradim svoj život: prestajem da budem ja, više ne patim zbog sebe i ponovo se rađam da bih uvideo šta znači stvarati pozorište: proživeti trenutke čiste, efemerne istine, znati da je to što govorimo i radimo, tamo, pod scenskim svetlom, istinito i da odražava naše najdublje i najintimnije biće. Moja pozorišna zemlja, kojoj moji glumci i ja pripadamo, satkana je od tih trenutaka u kojima zaboravljamo na maske, retoriku, strah da budemo to što jesmo, i pružamo jedni drugima ruke u tami.

Pozorišna tradicija je horizontalna. Niko ne može da tvrdi da je teatar na bilo koji način u centru sveta, u određenom gradu ili u nekom privilegovanom zdanju. Pozorište, kako ga ja doživljavam, prostire se po nevidljivim geografskim prostorima koji jednim činom objedinjuju pozorišnu umetnost i živote onih koji je stvaraju. Svi pozorišni umetnici umiru zajedno sa svojim neponovljivim trenucima lucidnosti i lepote, svi nestaju na isti način, ne ostavljajući iza sebe ništa što bi ih sačuvalo ili proslavilo. Veliki pozorišni stvaraoci znaju da im ne vredi nikakvo priznanje kada se nađu pred tim zadatkom koji je u korenu našeg posla, a to je stvaranje istinskih trenutaka, nedorečenosti, snage, slobode, usred najveće neizvesnosti. I nadživeće ih samo podaci o njihovom radu ili fotografije i video snimci na kojima će biti zabeležena tek bleda ideja toga što su uradili. Ali tim snimcima će uvek nedostajati nemi odgovor publike koja u datom trenutku uviđa da to što se dešava pred njenim očima ne može biti preneto niti sagledano van tog prostora, da istina koju tamo zajedno doživljavaju predstavlja istinsko životno iskustvo, na trenutak prozračnije i od samog života.

Kada sam uvideo da je pozorište zasebna zemlja, jedna velika teritorija koja obuhvata čitav svet, u meni se začela ideja koja je istovremeno oličavala slobodu: ne moraš da se udaljiš niti da odeš sa mesta na kojem se nalaziš, ne moraš da trčiš niti da se pomeraš. Tamo gde postojiš ti, postoji i publika. Tamo su kolege čije prisustvo ti je potrebno. Tamo, izvan tvoje kuće, imaš svakodnevnu stvarnost, neprozirnu i neprobojnu. Stoga iz svoje prividne nepomičnosti radiš da bi stvorio najveće od svih putovanja, da bi ponovio Odiseju, putešestvije argonauta: ti si nepomični putnik koji neprestano ubrzava gustinu i čvrstinu svog stvarnog sveta. Ti putuješ ka trenutku, ka trenu, ka neponovljivom susretu koji se odigrava pred onima koji su slični tebi. Ti putuješ ka njima, ka njihovom srcu, ka njihovoj subjektivnosti. Putuješ kroz njih, dopireš u njihove emocije, u njihove uspomene koje budiš i pokrećeš. Tvoje putovanje je vrtoglavo i niko ne može da ga izmeri niti spreči. Takođe, niko nije u stanju da odredi njegov pravi obim; to je putovanje kroz maštu tvojih ljudi, seme koje je posađeno u najudaljeniju od svih zemalja: građansku, etičku i ljudsku savest tvojih gledalaca. Zbog toga ne odlazim, ostajem kod kuće, među svojim bliskim prijateljima, prividno miran, i radim danonoćno, jer znam tajnu vrtoglave brzine.

Prevela sa španskog Bojana Kovačević Petrović

Aleksa Ilić, glumac i muzičar: Dosta mi je glume i na sceni

Iako nije lako ići stopama čuvenog američkog glumca i komičara Robina Vilijamsa (1951-2014), Aleksi Iliću (26) iz Pančeva bio je dovoljan motiv da kao mali zasmejava ljude oko sebe, a onda i da upiše Akademiju umetnosti u Novom Sadu dobije zvanje profesionalnog glumca.

Skromnog je stava da je još uvek daleko od Vilijamsa, ali ceo razgovor sa njim za ovaj intervju bio je poprilično komičan i veseo, te je na trenutak oživeo lik i delo čuvenog holivudskog „komedijaša” koji nas je naveo da i ozbiljnije razmišljamo i govorimo o umetnosti. Makar onoj koju danas živimo…

– Sećam se da sam, kad sam bio mali, voleo da imitiram mamu, tatu, babu, dedu,…

Meni je bilo zanimljivo da vidim radsot u očima onih koji me gledaju i koje zabavljam – priseća se Aleksa, priznajući da ga je to poprilično ispunjavalo. – Imao sam možda 12 godina, kada sam gledao film „Dobri Vil Hanting” u kom Robin Vilijams igra psihijatra, i sećam se da sam mami rekao da želim da radim to što Robin radi. Ona me je pitala: „Želiš da budeš psihijatar?” Rekao sam: „Ne, ne, ne,… Hoću da radim to što ROBIN VILIJAMS radi.” Video sam koliko se on dobro zabavlja dok sve to radi. I dan-danas volim da ga gledam. Bio je to dobar glumac koji je uživao u poslu, i pritom je bio veoma uspešan. Hteo sam da radim nešto što ću raditi s uživanjem.

Koliko sad imaš postora da se baviš komedijom? Koliko i danas drugima donosiš radost?

– Verovala ili ne, češće nego što bi ljudi pomislili. Stvari koje sam profesionalno radio u poslednje vreme vuku na komičnu notu, tako da sam imao prostora da se igram, ali i da zabavljam ljude oko sebe. A ako to ne radim na sceni, onda radim i u privatnom životu, tako da, uvek ima prostora za smeh i zabavu.

Koliko profesionalni glumac glumi, a koliko je on stvarno on i na sceni i mimo nje?

– Mimo nje najmanje glumi, glumi mnogo manje od običnih ljudi. Mene često pitaju da li lažem i glumim, a ja im kažem da je meni dosta svega toga na sceni. Kad sam u privatnom životu, volim da budem ono što jesam, nekako je lakše, ali i teže. Ne vidim poentu zašto bih glumio u privatnom životu. Na sceni mislim da nema glume kao „’ajde sad glumi”, nego imaš zadatu situaciju i lik, i to treba da odradiš kako piše.

Kakav je Aleksa mimo scene kad ne glumi?

– Ma, budala! Poprilično je opušten, otvoren, blesav,…

Baviš li se nečim mimo glume?

– Trenutno sam u tri benda i radim neki svoj solo projekat. Svugde sviram bubnjeve i pevam prateće vokale.

Znači, praktično, konstantno si u umetnosti…

– Čak i za svoj superego pišem tekstove za pesme, a bavim se montažom spotova, grafičkim dizajnom,… Osim plesa i slikarstva, koji mi ne idu, generalno sve ostalo volim da radim.

Budući da radiš svašta, može li se preživeti?

– Paaaaa… Ne znam. Ja, nekako, živim s tim. Siguran sam da ću u nekom trenutku reći u sebi: “E, više, ne mogu ovo da radim”. Meni je ceo dan, svaki dan, ispunjen. Evo, poslednja četiri dana sam rekao sebi da neću ništa da radim, samo ću da odmaram i baš mi prija!

Izvini što te ja sad uznemiravam…

– Nikakav problem. Ali uvek sam negde i nešto radim. Sad mi to prija, ali jednog dana će to početi da me zamara ili će prestati da me ispunjava. Onda ću odustati od nečega, šta god to bilo. Za sad me ispunjava i emotivno i finansijski.

Možeš li, onda, da kažeš da si trenutno jedna srećna mlada osoba?

– Apsolutno!

Čestitam ti… Kad već spominjem da si mlaaad, kakav odnos prema umetnosti mladi danas imaju? Ti si vrlo specifičan primer jer živiš za umetnost, u njoj, kroz nju,… Ali, kakva je inače situacija s mladima?

– Ne mogu baš da budem objektivan… Ljudi s kojima se ja družim i krugovi u kojima se krećem, uglavnom su kao i ja. Znam da postoji ta druga strana, drugi deo omladine koji ne zna ni šta znači „pozorište”, i to mi je žao. Mislim da umetnost oplemenjuje i menja čoveka, hteo ti to ili ne.

Koliko si se ti promenio i razvio?

– Mislim da sam se mnogo promenio. Čak sam išao iz krajnosti u krajnost. Bio sam i tip koji je kao neshvaćen umetnik, a bio sam i u fazonu „ma, umetnost je bezveze”. Nekako, našao sam sredinu gde znam šta meni prija. Možda je to umetnost, možda nije. Ako me nešto što gledam i slušam menja, onda je to umetnost. Ako me menja na bolje ili na gore…

Da li umetnost češće menja na bolje ili na gore?

– Mislim na bolje… Ali postoji i mračnija strana. Neki ljudi dopuštaju da ih umetnost odvede u taj neki mrak. Ali i on je dobar, deo je ljudskosti.

Koliko mi kao ljudi menjamo umetnost na bolje ili na gore?

– U poslednje vreme mislim da je izbacujemo iz sistema. Umetnost je uvek u nekom periodu imala svoje zlatne momente, a sada u ovom periodu u kom živimo, mislim da ide u mračno doba. To samo znači da će opet morati da doživi svoj vrhunac, samo je pitanje da li će to biti za naša života ili ne. Umetnost će uvek opstati.

Imaš li neke aktivnosti u skorije vreme?

Igram predstave u Pozorištu mladih, a treba da počnemo da radimo novu 25. marta, „Građanin plemić” po Molijerovom tekstu, to će biti komedija i biće spektakl. Radujem se tom projektu. S muzičke strane polako kreću koncerti, raducka se, treba da izbacimo nove pesme i spotove. Sledeće nedelje izlazi „Produktivan dan” benda „Superego”, odlučili smo da bude 20. marta jer je to međunarodni dan sreće, a pesma govori o tome.

Izvor: „Dnevnik„

Poziv na audiciju

Pozorište mladih iz Novog Sada poziva sve zainteresovane glumce između 22 – 40 godina na audiciju za predstavu Građanin plemić (Molijer) u režiji En Berelovič (Pariz/ Francuska) i to za uloge:

Učenik učitelja muzike/ Pevač 1/ Učitelj filozofije/ Turčin 2 (sve uloge igrao bi jedan glumac)

Audicija će biti održana u Pozorištu mladih 25.03.2019 god sa početkom u 15:30

Za potrebe audicije potrebno je pripremiti sledeće:

Jednu muzičku numeru po sopstvenom izboru. Od kandidata će se tražiti da istu numeru otpevaju na nekoliko različitih načina i žanrova (opera, pop, narodna…)
Pripremiti scenu izmeću učitelja filozofije i Žardena (scena sa samoglasnicima) koja će se čitati sa glumcem koji igra Žardena. (nije obavezno naučiti scenu napamet)
Pripremiti jedan pasus iz neke pozorišne kritike (iz novina) i pripremiti kao komediju sa elementima iz „Commedia dell’arte“

Poželjno je poznavanje francuskog jezika ali nije uslov.
Tekst za audicuju (scena iz komada) možete dobiti putem e- maila Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. ili preuzeti u Pozorištu mladih kod organizatorke dramske scene Ivane Cvejanov.

Takođe i prijave za učešče na audiciju možete obaviti na isti način.
Molimo vas da najkasnije do 20.03.2019 god. putem e- maila potvrdite vaš dolazak na audiciju ili potvrditi lično kod organizatorke dramske scene Ivane Cvejanov.

Uprava Pozorišta mladih

Održana je i četvrta dramska radionica

Održana je i četvrta dramska radionica (11. 03. 2019) koja referiše na teme i pitanja koja otvara predstava Pozorišta mladih „Na vukovom tragu“! U gostima su nam bili učenici osmog razreda OŠ „Nikola Tesla“ u organizaciji Udruženja „Jasenak“. Zajedno sa učenicima radile su i nastavnica nemačkog jezika (razredna) Sanja Karanović i mama jednog od naših učesnika Marina Maleš. Voditelj radionice je bio dramski i pozorišni pedagog Ibro Sakić.

Kroz igru, vežbe i zadatke pokušali smo da odgovorimo na pitanja šta je to sloboda, šta je to lična sloboda, šta znači empatija… Kako merimo sreću našeg kućnog ljubimca, a kako svoju… Da li je „bolje“ biti „pripitomljen“ ili „divlji“? Šta to uopšte znači? Da li je bolje biti u „čoporu“ ili biti „svoj“? Šta dobijamo a šta gubimo i u jednom i u drugom slučaju? Da li uvek imamo izbor? Koja je „cena“ tog izbora? I mnoga druga.

Ova radionica bila je svojevrsna priprema naših učesnika za gledanje predstave. Uopšte, na inovativan i zabavan način deca su upoznala „pozorište“, a kroz pozorište smo promišljali, i preispitivali vrednosne sudove ili dolazili do njih bez nametanja. Ono što je, možda, i najvažnije, svi učesnici su izrazili želju da opet dođu na radionicu koja referiše na neku drugu predstavu čime smo ostvarili jedan od ciljeva – da se ova ciljna grupa rado odaziva odlasku u pozorište.

Pozorište mladih se zahvaljuje svim učesnicima na saradnji i raduje se budućem radu jer svi smo na istom zadatku: negujemo pozorišno obrazovanu publiku!

Održana treća po redu dramska radionica

Na našoj trećoj dramskoj radionici održanoj takođe, u ponedeljak (18. 02. 2019) bavili smo se temama i pitanjima koja otvara predstava Pozorišta mladih „Na vukovom tragu„.

U gostima su nam bili učenici četvrtog razreda OŠ „Đorđe Natošević“ i njihova učiteljica Dijana Malidža. Voditelj radionice je bio dramski i pozorišni pedagog Ibro Sakić. Kroz igru, vežbe i zadatke pokušali smo da odgovorimo na pitanja šta je to sloboda, šta je to lična sloboda, šta znači empatija. Kako merimo sreću našeg kućnog ljubimca, a kako svoju… Da li je „bolje“ biti „pripitomljen“ ili „divlji“? Šta to uopšte znači? Da li je bolje biti u „čoporu“ ili biti „svoj“? Šta dobijamo a šta gubimo i u jednom i u drugom slučaju? Da li uvek imamo izbor? Koja je „cena“ tog izbora? I mnoga druga.

Ova radionica bila je svojevrsna priprema naših učesnika za gledanje predstave. Uopšte, na inovativan i zabavan način deca su upoznala „pozorište“. Ono što je, možda, i najvažnije, svi učesnici su izrazili želju da opet dođu na radionicu koja referiše na neku drugu predstavu čime smo ostvarili jedan od ciljeva – da se ova ciljna grupa rado odaziva odlasku u pozorište.

Negujmo publiku!

NOVO

tematske, dramske radionice
za osnovce, srednjioškolce i studente

Kontakt telefoni:
063 464 206, 064 22 02 756

Održana druga po redu dramska radionica

Na našoj drugoj dramskoj radionici (održanoj 18. 02. 2019) bavili smo se temama i pitanjima koja otvara predstava Pozorišta mladih „Na vukovom tragu“. U gostima su nam bili učenici šestog razreda OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Sremske Kamenice i njihove nastavnice srpskog jezika Nera Rikić i Zorana Lovrić-Juhas. Voditelj radionice je bio dramski i pozorišni pedagog Ibro Sakić.

Kroz igru, vežbe i zadatke pokušali smo da odgovorimo na pitanja šta je to sloboda, šta je to lična sloboda, šta znači empatija. Kako merimo sreću našeg kućnog ljubimca, a kako svoju… Da li je „bolje“ biti „pripitomljen“ ili „divlji“? Šta to uopšte znači? Da li je bolje biti u „čoporu“ ili biti „svoj“? Šta dobijamo a šta gubimo i u jednom i u drugom slučaju? Da li uvek imamo izbor? Koja je „cena“ tog izbora? I mnoga druga.

Ova radionica bila je svojevrsna priprema naših učesnika za gledanje predstave. Uopšte, na inovativan i zabavan način deca su upoznala „pozorište“. Ono što je, možda, i najvažnije, svi učesnici su izrazili želju da opet dođu na radionicu koja referiše na neku drugu predstavu čime smo ostvarili jedan od ciljeva – da se ova ciljna grupa rado odaziva odlasku u pozorište.

Pozorište mladih ovim radionicama otvara novo poglavlje u negovanju ove (tinejdžeri) najnepokrivenije publike!
Foto: Đorđe Marković

NOVO

tematske, dramske radionice
za osnovce, srednjioškolce i studente

Kontakt telefoni:
063 464 206, 064 22 02 756

Predstava „Dis_Sylphid“ – ulaz besplatan

U predstavi Dis_Sylphide fokusirali smo se na istoriju nemačke plesne scene i na radove koji su tokom XX veka nastali u Nemačkoj, a izvršili su snažan uticaj na svet plesa. Bavili smo se koreografijama Hexentanz Meri Vigman iz 1926. godine, Kontakthof Pine Bauš iz 1978. i SelfUnfinsihed Gzavijea Le Roa iz 1998, koje su promenile samo shvatanje plesa, koreografije i plesnog tela. Revolucionarno su odstupile od plesnih normi svog vremena. U ovom radu najviše nas je zanimalo upravo razmatranje procesa normativizacije u plesu, ali i u društvu u kojem živimo.

Ono što smo videli kao veliki potencijal za preispitivanje pozicije osoba sa invaliditetom u plesu jeste način na koji se sve tri koreografije bave pitanjem Drugog i stranog, odnosa pojedinca i društva i pitanjem identiteta. Kao grupa umetnika sa i bez invaliditeta, želeli smo da reaktualizujemo ova pitanja i tako intervenišemo u savremenu plesnu scenu danas, nudeći mogućnost umetnicima sa invaliditetom da se na njoj pojave kao subjekti i akteri savremenog plesa.

Koncept i umetničko vođstvo: Saša Asentić
Umetnička saradnja i koreografija: Natalija Vladisavljević, Alexandre Achour i Olivera Kovačević Crnjanski

Izvođenje: Natalija Vladisavljević, Jelena Stefanovska, Snežana Bulatović, Dalibor Šandor, Marko Bašica, Frosina Dimovska, Dunja Crnjanski, Alexandre Achour, Olivera Kovačević Crnjanski i Saša Asentić

Pesme: Natalija Vladisavljević
Dramaturške konsultacije: Marcel Bugiel
Umetnička asistencija: Frosina Dimovska
Saradnica za kostimografiju: Marina Sremac
Izvršna produkcija u Novom Sadu: Nataša Murge Savić
Koprodukcija: Kampnagel (Hamburg), Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt), MIKUB e.V. (Berlin) i Per.Art (Novi Sad)
Podrška: Aktion Mensch i NPN Coproduction – Fund for Dance

Izvođenja realizuje Per.Art u partnerstvu sa Galerijom Matice srpske kroz projekat „Umetnost i inkluzija“ koji je podržala Fondacija „Novi Sad 2021“ u okviru programa „Pristupačnost“.

*
Predstava se izvodi na velikoj sceni Pozorišta mladih.

Ulaz je besplatan.

Molimo vas da svoje prisustvo potvrdite na mejl: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Održana prva dramska radionica

Na našoj prvoj dramskoj radionici (održanoj 4. 2. 2019) bavili smo se temama i pitanjima koja otvara predstava Pozorišta mladih „Na vukovom tragu“. U gostima su nam bili učenici petog razreda OŠ „Svetozar Marković Toza“ i njihova nastavnica srpskog jezika Marija Trbojević. Voditelj radionice je bio dramski i pozorišni pedagog Ibro Sakić.

Kroz igru, vežbe i zadatke pokušali smo da odgovorimo na pitanja šta je to sloboda, šta je to lična sloboda, šta znači empatija. Kako merimo sreću našeg kućnog ljubimca, a kako svoju… Da li je „bolje“ biti „pripitomljen“ ili „divlji“? Šta to uopšte znači? Da li je bolje biti u „čoporu“ ili biti „svoj“? Šta dobijamo a šta gubimo i u jednom i u drugom slučaju? Da li uvek imamo izbor? Koja je „cena“ tog izbora? I mnoga druga.

Ova radionica bila je svojevrsna priprema naših učesnika za gledanje predstave. Uopšte, na inovativan i zabavan način deca su upoznala „pozorište“. Ono što je, možda, i najvažnije, svi učesnici su izrazili želju da opet dođu na radionicu koja referiše na neku drugu predstavu čime smo ostvarili jedan od ciljeva – da se ova ciljna grupa rado odaziva odlasku u pozorište.

Pozorište mladih ovim radionicama otvara novo poglavlje u negovanju ove (tinejdžeri) najnepokrivenije publike!

NOVO

tematske, dramske radionice
za osnovce, srednjioškolce i studente

Kontakt telefoni:
063 464 206, 064 22 02 756

Predstava Pozorišta mladih „Zatvorenik i šestoprsti“ – najbolja predstva na 49. Susretima profesionalnih pozorišta Srbije

Gran pri nagradu za najbolju predstavu u celini 49. Susreta profesionalnih pozorišta lutaka Srbije, žiri u sastavu: Željko Hubač (dramaturg i predsednik žirija), Dragoslav Todorović (reditelj) i Saša Latinović (glumac), je dodelio predstavi „Zatvorenik i šestoprsti“ Pozorišta mladih iz Novog Sada. Nagradu za najbolju režiju žiri je dodelio ruskom reditelju Dimitriju Vihretskom za režiju ove predstave. Nagradu za najbolji tekst žiri je dodelio čuvenom ruskom piscu Viktoru Peljevinu i reditelju Dimitriju Vihretskom za tekst predstave „Zatvorenik i šestoprsti“, dok je nagradu za najbolju kreaciju lutaka žiri dodelio ruskom scenografu Olegu Katorginu za dizajn lutaka u pomenutoj predstavi. Glumac Pozorišta mladih Aleksa Ilić za ulogu u predstavi „Zatvorenik i šestoprsti“, dobio je nagradu za glumačko ostvarenje 49. susreta, a sve navedene odluke žirija su donete jednoglasno.

Lutkarska predstava za odrasle „Zatvorenik i šestoprsti“ Pozorišta mladih, nastala je po istoimenoj, orvelovskoj priči Viktora Peljevina, koga je prestižni Francuski magazin je uvrstio među 1000 najznačajnijih stvaralaca savremene kulture. Peljevin se publici obraća mešavinom postmoderizma, pop kulture, ezoterije i naučne fantastike. Predstavu koja je osvojila Gran pri, ruski umetnici su stvorili zajedno sa dokazanim glumcima pozorišta mladih Nedom Danilović, Ivanom Đurićem, Slobodanom Ninkovićem, Sašom Stojkovićem i Aleksom Ilićem.

Početak sezone 2017/2018.

Draga deco, poštovani roditelji i prijatelji Pozorišta mladih, nova pozorišna sezona počeće u subotu 2. septembra 2017. godine. U 11 časova odigraćemo za Vas predstavu „Ježić Žožo“. Koje će se predstave igrati tokom septembra pogledajte u repertoaru. Dobro došli u Pozorište mladih!

ZAVRŠENI 49. SUSRETI PROFESIONALNIH POZORIŠTA LUTAKA SRBIJE

Novosađani su se kao i uvek do sada pokazali kao izuzetni domaćini i organizatori ali su takođe pokazali da najstarije lutkarsko pozorište na ovim prostorima, Pozorište mladih, drži primat u ovoj divnoj umetničkoj delatnosti namenjenoj, ne samo deci, već i svima koji vole pozorište. Posle tri dana u kojim je zgrada Pozorišta mladih ličila na košnicu prenosimo vam izveštaj žirija o dodeljenim nagradama, o samom festivalu ćemo pisati opširnije narednih dana.

IZVEŠTAJ ŽIRIJA SA 49. SUSRETA PROFESIONALNIH POZORIŠTA LUTAKA SRBIJE

Nakon odgledanih osam lutkarskih predstava na 49. Susretima profesionalnih pozorišta lutaka Srbiji, žiri u sastavu: Željko Hubač dramaturg i predsednik žirija, Dragoslav Todorović reditelj i Saša Latinović glumac, doneo je odluku o dobitnicim nagrada:

Specijalnu nagradu za glumu žiri jednoglasno dodeljuje Dimitriju Aranđeloviću za ulogu Moglija u predstavi „Knjiga o džungli“ Malog pozorišta „Duško Radović“ iz Beograda.

Nagradu za najbolju animaciju „Janko Vrbnjak“, koju je ustanovilo Malo pozorište „Duško Radović“, žiri jednoglasno dodeljuje Nikoli Kerkezu za animaciju Balua u predstavi „Knjiga o džungli“ Malog pozorišta „Duško Radović“ iz Beograda.

Nagradu za najboljeg mladog glumca „Milena Sadžak“ koju je ustanovilo Pozorište lutaka Niš, žiri jednoglasno dodeljuje Viktoriji Palfi za ulogu dečaka Vasje u predstavi „Izvini mama“ Dečjeg pozorišta Subotica – Szabadkai gyermekszinhaz – Dječijeg kazališta Subotica

Nagradu za glumačko ostvarenje žiri jednoglasno dodeljuje Sloboda Tiboru za ulogu Karlsona u predstavi „Karcsi kalandjai“ Dečjeg pozorišta Subotica – Szabadkai gyermekszinhaz – Dječijeg kazališta Subotica

Nagradu za glumačko ostvarenje žiri jednoglasno dodeljuje Mirjani Đorđević za ulogu Ide u predstavi „Cveće male Ide“ Pozorišta lutaka iz Niša.

Nagradu za glumačko ostvarenje žiri jednoglasno dodeljuje Srđanu Miljkoviću za uloge Baštenskog patuljka, Bendžamina i poi leptira u predstavi „Cveće male Ide“ Pozorišta lutaka iz Niša.

Nagradu za glumačko ostvarenje žiri jednoglasno dodeljuje Aleksi Iliću za ulogu Šestoprstog u predstavi „Zatvorenik i šestoprsti“ Pozorišta mladih, Novi Sad.

Nagradu za glumačko ostvarenje žiri jednoglasno dodeljuje Nataši Milišić za ulogu Plavog Petra u predstavi „Plavi Petar“ Lutkarske scene Narodnog pozorišta „Toša Jovanović“ Zrenjanin.

Nagradu za najbolju scenografiju žiri jednoglasno dodeljuje Hristini Nadevoj za predstavi „Karcsi kalandjai“ Dečjeg pozorišta Subotica – Szabadkai gyermekszinhaz – Dječijeg kazališta Subotica

Nagradu za najbolju muziku žiri većinom glasova dodeljuje Aleksandru Saši Lokneru za muziku u predstavi „Sve za ljubav“ Pozorišta lutaka „Pinokio“, Beograd.

Nagradu za najbolju kreaciju lutaka žiri jednoglasno dodeljuje Olegu Katorginu za dizajn lutaka u predstavi „Zatvorenik i šestoprsti“ Pozorišta mladih, Novi Sad.

Nagradu za najbolju režiju žiri jednoglasno dodeljuje Dimitriju Vihretskom za režiju predstave „Zatvorenik i šestoprsti“ Pozorišta mladih, Novi Sad.

Nagradu za najbolji tekst žiri jednoglasno dodeljuje Viktoru Peljevinu i Dimitriju Vihretskom za tekst predstave „Zatvorenik i šestoprsti“ Pozorišta mladih, Novi Sad.

Nagradu za najbolju predstavu u celini – Gran pri žiri jednoglasno dodeljuje predstavi „Zatvorenik i šestoprsti“ Pozorišta mladih, Novi Sad.

Za vojvođanske.rs piše Dragoljub Selaković